Monthly Archives: Wrzesień 2016

facebook-tlo

Współpraca z serwisem eKRS.pl

Tags :

Category : Aktualności

Uprzejmie informujemy iż Sabuni Polska jako firma dbająca o swoje bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym współpracuje z serwisem eKRS.pl.

Współpraca ta ma na celu weryfikację potencjalnych partnerów biznesowych Sabuni Polska przed podjęciem współpracy.

Poprzez serwis eKRS.pl pobieramy i poddajemy analizie oryginalne dokumenty rejestrowe z Krajowego Rejestru Sądowego danego podmiotu, sprawozdania finansowe, sprawdzamy kto jest odpowiedzialny w imieniu podmiotu do zaciągania zobowiązań i podpisania umów współpracy.

Analiza pozyskanych z eKRS.pl dokumentów pozwoliła Sabuni Polska uniknąć kilku potencjalnie niebezpiecznych sytuacji biznesowych.